Záväzná objednávka systému eKasa


Odberateľ:

,
IČO:
email:

Popis položky Počet Cena jednotková Cena spolu
Úprava pokladničného systému NRSYS 1 0,00 € 0,00 €
Modul eKasa Klient 120,00 € 0,00 €
Ukončenie fiskálneho modulu 30,00 € 0,00 €
Inštalácia modulu eKasa klient a CHDÚ 30,00 € 0,00 €
CHDÚ 16GB 80,00 € 0,00 €
Pripojenie zákazníckeho displeja 20,00 € 0,00 €
Školenie pre používanie modulu eKasa klient 1 0,00 € 0,00 €
Dopravné náklady reálne náklady podľa aktuálne platného cenníka
SPOLU bez DPH 0,00 €
DPH 20% 0,00 €
Spolu s DPH 20% 0,00 €

*Ďalšie náklady súvisiace s inými prácami vo vašej prevádzke počas výjazdu budú fakturované podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti.ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ