Záväzná objednávka
Výmena certifikátu Autentifikačných údajov


Odberateľ:

,
IČO:
email:

Popis položky Počet Cena jednotková Cena spolu
Výmena certifikátu Autentifikačných údajov 70,00 € 0,00 €
SPOLU bez DPH 0,00 €
DPH 20% 0,00 €
Spolu s DPH 20% 0,00 €

*Ďalšie náklady súvisiace s inými prácami vo vašej prevádzke počas výjazdu budú fakturované podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti.ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ