Novela zákona o registračných pokladniach


Na základe novely zákona o registračných pokladniciach bude na Slovensku platiť výmena pokladničných systémov. Od 1.7.2019 nie je možné používať starý typ fiskálnych pokladní. Zákon hovorí o zavedení nového systému evidencie tržieb z pokladní a okrem iného zavádza povinnosť:

1. Každý pokladničný doklad sa bude evidovať na daňovom úrade on-line /t.j. prostredníctvom internetového pripojenia bude posielaný okamžite na DÚ/.
2. Každý pokladničný doklad sa zároveň bude ukladať na chránené dátové úložisko (CHDÚ), t.j. hardvérové zariadenie, ktoré nahrádza doteraz používaný fiškálny modul.

Tento zákon zmení fungovanie pokladničného systému, ktorý dnes používate. Je veľmi dôležité vedieť, že certifikované spojenie s DÚ aj CHDÚ je nutné dostať od firmy, ktorá Vám dodáva váš pokladničný systém. Nie je možné kombinovať CHDÚ od jednej spoločnosti s pokladničným softvérom od iného dodávateľa. Toto riešenie je absolútne závislé od internetu - zabezpečte si preto kvalitné internetové pripojenie, aby ste mohli neprerušovane pokračovať vo svojej práci.

Zákaznícky displej už nie je zo zákona povinnou súčasťou pokladničného systému. Napriek tomu, zákon o ochrane spotrebiteľa naďalej ukladá povinnosť informovať zákazníka o cene. Doterajšie zákaznícke displeje boli prispôsobené používaným fiskálnym modulom. V prípade, že si želáte zákaznícky displej na pokladničnom mieste zachovať, je nutná jeho hardvérová úprava, aby mohol byť pripojený k novému systému eKasa.

Inštalácia eKasy vo vašej prevádzke

Inštalácia eKasy bude prebiehať prostredníctvom výjazdu. Naši technici sú zo zákona povinní ukončiť všetky fiskálne pokladne vo vašej prevádzke. Ukončujú sa fiskálne moduly na všetkých pokladničných miesta bez rozdielu. Hardvérové vybavenie - počítač, tlačiareň, skener zostane pre nové pokladničné miesto zachované.

Následne pripoja nový pokladničný systém (eKasa) zo softvérovej aj hardvérovej stránky ku každému pokladničnému miestu. Prebehne tiež krátke informatívne školenie o používaní eKasy.

O termínoch inštalácie vás bude informovať centrum služieb zákazníkom našej spoločnosti. Vzhľadom na krátku dobu nábehu celého systému vás prosíme o maximálnu zhovievavosť a spoluprácu pri prideľovaní termínov inštalácie.

Objednávky eKasy:

Objednávka eKasy pre vašu prevádzku bude prebiehať prostredníctvom nižšie uvedeného webformulára.
Formulár je nutné vyplniť zvlášť pre každú prevádzku, aj keď sú registrované pod jedným IČO (tzn. ak prevádzkujete pobočku / filiálnu prevádzku formulár vypĺňate dvakrát). Po vyplnení požadovaných údajov vám systém vypočíta cenovú kalkuláciu, ktorá sa po potvrdení objednávky odošle na vami uvedený email ako záväzná objednávka.Prosím vypĺňajte objednávkový formulár len v prípade, že už máte z finančnej správy stiahnutý identifikačný a autenfikačný balíček pre každú pokladňu vo vašej prevádzke.

Cenník eKasa 2019


POLOŽKA CENA ZA 1 POKLADNIČNÉ MIESTO POPIS POLOŽKY
Úprava existujúceho pokladničného softvéru 0,00 € Nakoľko sa jedná o novelu zákona, softvérová úprava aktuálne používaného pokladničného systému vám bude realizovaná bezplatne.
Modul eKasa Klient 120,00 € Systém eKasa klient vyžaduje online spojenie s finančnou správou. Modul eKasa klient zabezpečuje toto bezpečné online spojenie každého pokladničného miesta.
CHDÚ 16GB 80,00 € CHDÚ = chránené dátové úložisko je hardvérové zariadenie, ktoré nahrádza doteraz používaný fiškálny modul. Základná kapacita ponúkaná našou spoločnosťou je 16 GB.
Ukončenie fiskálnych pokladní 30,00 € Naši technici sú zo zákona povinní ukončiť všetky fiskálne pokladne vo vašej prevádzke. Tieto budú následne nahradené novým systémom eKasa.
Zapojenie eKasa 30,00 € Inštalácia a odskúšanie nového systému eKasa.
Krátke informatívne školenie 0,00 € Zaškolenie na prácu s novým systémom eKasa.
Cestovné náklady Podľa aktuálne platného cenníka NRSYS s.r.o.
VOLITEĽNE
Doplnenie zákazníckeho displeja 20,00 € Zákaznícky displej už nie je zo zákona povinnou súčasťou pokladničného miesta. V prípade, že si želáte zákaznícky displej na pokladničnom mieste zachovať, je nutná jeho hardvérová úprava, aby mohlo byť pripojené k novému systému eKasa.