Výmena bezpečnostných certifikátov eKasaPo dvoch rokoch od vydania / výmeny sa blíži koniec platnosti bezpečnostných certifikátov online registračnej pokladnice eKasa klient. Bezpečnostný certifikát je vlastne elektronický bezpečnostný podpis, ktorý má z bezpečnostného hľadiska elektronickej komunikácie obmedzenú platnosť. Finančná správa stanovila platnosť certifikátu na 2 roky od doby, kedy bol stiahnutý z portálu finančnej správy. Je teda potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa.

Ak nebude certifikát Autentifikačných údajov platný, pokladnica sa automaticky zablokuje - nebude možné ju ďalej používať a ako dodávateľ informačného systému túto skutočnosť nevieme ovplyvniť. Je teda nutné, aby ste pred ukončením platnosti stiahli nové certifikáty pre každé pokladničné miesto a aktualizovali tieto údaje v pokladničnom systéme.

Podľa aktuálne platnej legislatívy bol zrušený inštitút servisného strediska, takže za správne fungovanie eKasy je dnes zodpovedný podnikateľ. Podľa pokynov finančnej správy pokladnica 30 dní pred ukončením platnosti súboru autentifikačných údajov upozorní podnikateľa, ktorý si má stiahnuť tieto údaje z webového portálu finančnej správy a aktualizovať ich podľa pokynov dodávateľa pokladničného systému. Návod na stiahnutie týchto údajov, ako aj na zavedenie ich do systému vám na požiadanie poskytne naše Centrum služieb zákazníkom. Uvedomujeme si však, že zvládnutie aktualizácie certifikátov je pre bežných užívateľov náročné a preto vám ponúkame pomoc s nahratím nového certifikátu.

Výmena certifikátov vo vašej prevádzke

Výmenu certifikátov vykonajú naši technici prostredníctvom vzdialeného pripojenia na jednotlivé pokladničné miesta. V dohodnutý čas Vás kontaktuje naše Centrum služieb zákazníkom a telefonicky Vás spojí s naším technikom. Výmena certifikátov bude prebiehať na jednotlivých pokladničných miestach postupne, preto nie je nutné kvôli výmene uzatvoriť prevádzku /v prípade, že máte len jedno pokladničné miesto, v čase výmeny bude znefunkčnené/.

O termínoch inštalácie Vás bude informovať Centrum služieb zákazníkom našej spoločnosti. Neodkladajte prosím termín výmeny certifikátov na poslednú chvíľu. Vzhľadom na veľký počet prevádzok je nutné koordinovať termíny zo strany NRSYS. Budeme sa maximálne snažiť vyjsť Vám v ústrety, prosíme však o zhovievavosť.

Objednávky asistencie pri výmene certifikátu:

Objednávka služby pre Vašu prevádzku bude prebiehať prostredníctvom nižšie uvedeného webformulára. Formulár je nutné vyplniť zvlášť pre každú prevádzku, aj keď sú registrované pod jedným IČO (tzn. ak prevádzkujete pobočku / filiálnu prevádzku formulár vypĺňate dvakrát). Po vyplnení požadovaných údajov Vám systém vypočíta cenovú kalkuláciu, ktorá sa po potvrdení objednávky odošle na Vami uvedený e-mail ako záväzná objednávka. Následne Vás kontaktuje naše Centrum služieb zákazníkom a dohodne s Vami termín výmeny.

Prosíme vás, aby ste záväznú objednávku vypĺňali až v momente, keď budete mať stiahnuté autentifikačné certifikáty pre každé pokladničné miesto (návod na stiahnutie vám bol zaslaný e-mailom, prípadne si ho môžete vyžiadať na tel. č. 037 / 6541 541).
Cenník eKasa 2023


POLOŽKA CENA ZA 1 POKLADNIČNÉ MIESTO POPIS POLOŽKY
Výmena autentifikačných certifikátov technikom spoločnosti NRSYS prostredníctvom vzdialeného pripojenia na pokladničné miesto 70,00 €