IČO musí mať 8 numerických číslic
povinný údaj
povinný údaj
*Prosím vyplniť pozorne! Na tento email vám bude zaslané potvrdenie objednávky spolu s cenovou kalkuláciou, ako aj všetky potrebné informácie k prechodu na nový systém eKasa.
povinný údaj - validná emailová adresa
* Počet pokladničných miest aktuálne registrovaných na daňovom úrade pre uvedenú prevádzku.
* Počet pokladničných miest, ktoré budú pripojené na finančnú správu systémom eKasa.
Počet pokladničných miest eKasa musí byť rovnaký s počtom CHDÚ
* Táto položka je voliteľná, nakoľko na základe novely zákona zákaznícky displej už nie je povinnou súčasťou pokladne. V prípade, že chcete displej zachovať, je nutná jeho hardvérová úprava pre pripojenie k systému eKasa.
PREPOČÍTAŤ OBJEDNÁVKU